Nederlandse Vereniging
van Modelbouwers


| | | | | | | | | |
 

Informatie


Ledenadministratie

Voor alle vragen over betalingen, betalingsherinneringen, aanmelding of opzegging lidmaatschap, adreswijzigingen en klachten over de bezorging van "De Modelbouwer":

Administratie NVM
Parallelweg 7, 3931 MS Woudenberg
Telefoon: 0342 400 279 (van maandag t/m donderdag van 09.00-12.30 uur en van 13.00-16.00 uur)
E-mail: abonnementen@mediaprimair.nl

De contributie inclusief toezending van 'de Modelbouwer' bedraagt voor 2024 voor leden binnen Nederland € 90,96
Voor leden in België: € 98,27
Voor leden in overig Europa: € 141,73
Voor leden buiten Europa: € 159,22.
Voor gezinsleden zonder toezending van 'de Modelbouwer': € 12,50.
Leden van aangesloten verenigingen betalen via hun vereniging het NVM-lidmaatschap (zonder toezending van 'de Modelbouwer').
Een lidmaatschap kan per elke gewenste uitgave ingaan. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd, tenzij tijdig (minstens 1 maand voor het aflopen van het abonnement) schriftelijk bij de Administratie is opgezegd. Vermeld bij correspondentie altijd uw lidmaatschapsnummer.
Klik hier voor het aanmelden van uw lidmaatschap.

Vereniging

Voor alle andere vragen en inlichtingen, alsmede voor opgave van ledenadvertenties en opgaven ten behoeve van de evenementenagenda:
NVM Sectretariaat :
F.Kamman
Van der Helstlaan 5
1412 HG Naarden
Telefoon: 035-6940567 (Werkdagen 19.00-2100 uur. Niet voor opzegging lidmaatschap, adreswijzigingen en klachten over de bezorging)
E-mail: info@modelbouwers.nl

Samenstelling van het NVM-bestuur

Voorzitter:
Vacature

Secretaris:
F. (Frans) Kamman
Van der Helstlaan 5, 1412 HG Naarden.

Penningmeester:
J. (John) van Iersel

2e penningmeester:
Vacature

Bestuurslid:
G. (Gerrit) Volgers

Redaktie De Modelbouwer

G.Volgers E-mail: hoofdredactie@modelbouwers.nl
M.Flederus E-mail: eindredactie@modelbouwers.nl
Vacature E-mail: scheepsmodelbouw@modelbouwers.nl
L.Brouwer E-mail: stoom@modelbouwers.nl

Redaktiesecretariaat:

Van der Helstlaan 5
1412 HG Naarden

Kopij voor artikelen, foto's en inzendingen voor de rubriek 'Werk van Leden' moeten aan het Redaktiesecretariaat worden toegezonden.

NVM Veiligheidscommissie Stoom

Voor adviezen over het bouwen van modelstoomketels en het maken van afspraken voor keuringen kunt U als NVM-lid contact opnemen met een van de leden van de Veiligheidscommissie.

De leden van de veiligheidscommissie zijn:
Rekenmeester G. Borst
Narcissenveld 24
1901 LJ Castricum
0251-656283
A. Heijnsdijk (Papendrecht) 06 - 20236059
J.A.Pommer (Badhoevedorp) 020 - 6596595
J.van Vught (Nuenen, NB) 040 - 2834218
G.H.Wentink (Den Haag, ZH) 070 - 3682340
P.Wijmenga (Sumar, Fr.) 0512 - 354037

NVM Ketelreglement
Het Keuringsreglement en verwante documenten zijn te downloaden van de NVM Website.
Verder verwijzen wij u naar het Handboek Modelstoomketels, verkrijgbaar bij www.modelbouwtekeningen.nl en de Stoomgroep Holland.

NVM - Tekeningen archief

Het email-adres blijft archief@modelbouwers.nl
Er zijn geen verkoop- en bezoekdagen meer in het Tekeningenarchief.
Tekeningen kunt U via internet bestellen bij de webshop www.modelbouwtekeningen.nl.


13 Juli 2024